top of page

SJUNG MED OSS!

Umeå Kammarkör behöver dig

C81I6425.JPG

Vi inbjuder dig att besöka något eller några av våra övningstillfällen. Om du sedan har intresse att bli medlem i kören behövs normalt ett insjungningsprov där körledaren och den sökande träffas. Det genomförs ungefär likadant som en uppvärmning av rösten – röstövningar av olika slag. Då lyssnar körledaren in klang, omfång, upprepningsförmåga, självständighet i stämsång, förmåga att läsa noter m.m. Ingen förberedelse behövs inför provet.

Om den sökande har en klang som passar kören, uppvisar förutsättningar för att klara av instuderingstakten och om den aktuella stämman har behov av fler sångare, kan sångaren börja i Umeå Kammarkör. Annars kan körledaren eventuellt föreslå körer som skulle kunna passa bättre. Det finns inga krav på att man ska kunna läsa noter, men naturligtvis underlättar det för sångaren själv. Många upplever att det är jobbigt och nervöst med insjungningsprov. Detta är körledaren väl medveten om och gör sitt bästa för att det ska kännas så bra som möjligt för den sökande.


Kostar det något?

Terminsavgifter: medlem 500 kr, arbetslös eller studerande 300 kr

Beloppet insätts på vårt plusgirokonto nr 487 98 46-6

bottom of page